Categories
Hướng dẫn Thông báo

DApp Spotlight: ONUS Validator Staking

ONUS Validator Staking đã có mặt trên RICE DApp. Mọi người hiện có thể stake ONUS qua RICE Wallet để nhận phần thưởng phí giao dịch từ mạng lưới ONUS Chain hoặc trở thành một trong những validator của hệ sinh thái.

Cài đặt RICE Wallet phiên bản mới nhất để bắt đầu stake ONUS ngay: ricewallet.io/apps

Hướng dẫn stake ONUS cùng RICE Wallet

1) Mở RICE Wallet và đi tới phần DApp mạng ONUS Chain; chọn ONUS Validator Staking và ứng dụng sẽ tự động kết nối ví của bạn.

2) Chọn Validator bạn muốn stake ONUS. Nhập số lượng mong muốn, duyệt và xác nhận giao dịch để hoàn thành.

3) Chuyển tới mục Staking của bạn để kiểm tra tài sản đã stake và phần thưởng nhận được. Phần thưởng của bạn sẽ có thể được nhận và cập nhật theo thời gian thực. Ấn nút Nhận và xác nhận giao dịch để chuyển thưởng về ví.

4) Tại đây bạn có thể unstake tài sản của mình. Tuy nhiên bạn chỉ có thể nhận lại sau 18 ngày kể từ thời điểm xác nhận giao dịch unstake. Tài sản unstake sẽ xuất hiện tại phần Tài sản có thể nhận sau đó.

ONUS Chain Staking là gì?

ONUS Chain là nền tảng blockchain hiệu suất cao, khả năng mở rộng tốt, tương thích với EVM và sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake-Authority (PoSA). Với cơ chế đồng thuận này, các Validator cần phải stake một lượng ONUS nhất định để tham gia xác thực và xử lý các giao dịch trên ONUS Chain, từ đó đóng góp vào việc vận hành mạng lưới. Những người tham gia Validator Staking sẽ có quyền biểu quyết cho các dự định, cập nhật trên ONUS Chain tại mục Governance.

Tìm hiểu thêm về ONUS Staking tại: docs.onuschain.io/for-users/staking

Leave a Reply

Your email address will not be published.