Categories
Hướng dẫn Thông báo

DApp Spotlight: Defily Lending

Defily Lending đã có mặt trên RICE DApp mạng ONUS Chain. Mọi người hiện có thể truy cập Defily qua RICE Wallet để gia tăng tài sản bằng cách cung cấp USDO, vay BUSD và mint thêm USDO.

Nâng cấp RICE Wallet phiên bản mới nhất để trải nghiệm ngay: ricewallet.io/apps

Hướng dẫn vay và cho vay trên Defily với RICE Wallet

1) Mở RICE Wallet và đi tới phần DApp mạng ONUS Chain. Chọn Defily tại màn hình chính và click Browser Wallet để kết nối ví

2). Tại mục Supply, tìm USDO để cung cấp tài sản. Nhập số lượng mong muốn, duyệt và xác nhận giao dịch để hoàn thành.

3) Tại mục Borrow, chọn BUSD. Nhập số lượng mong muốn, tick ô cảnh báo và ấn nút Borrow

Số lượng tối đa bạn có thể vay phụ thuộc vào tổng tài sản đã cung cấp của bạn. Vị thế của bạn sẽ bị thanh lý nếu hệ số sức khỏe tài sản của bạn dưới 1.0.

4) Duyệt và xác nhận giao dịch vay. Sau đó bạn có thể mint USDO mới với BUSD đã vay trên website USDO và tiếp tục vòng lặp vay/cho vay lần nữa.

Defily là gì?

Defily Lending là giao thức Lending/Borrowing đầu tiên trong hệ sinh thái ONUS Chain với đa dạng các loại tài sản, lượng thanh khoản dồi dào và chi phí thấp. Người dùng có thể cung cấp tài sản đang nắm giữ để nhận lại phần thưởng, hoặc vay mượn các tài sản khác để nâng cao khả năng đầu tư.

Supply and Earning:

Tính năng này cho phép người dùng cung cấp các tài sản ưa thích vào giao thức, từ đó gia tăng thu nhập thụ động dựa trên nhu cầu vay mượn của thị trường. Mỗi tài sản sẽ có mức APY khác nhau và thay đổi theo thời gian.

Ngoài ra, việc cung cấp cũng cho phép người dùng có thể vay bằng cách sử dụng tài sản được cung cấp làm tài sản thế chấp.

Borrowing:

Với tính năng này, người dùng có thể thực hiện các khoản vay bằng cách cung cấp tài sản đang nắm giữ với mức lãi suất hấp dẫn.

Bất kỳ khoản lãi nào thu được bằng cách cung cấp tài sản sẽ được tính vào lãi suất khi vay, từ đó giúp người dùng tiếp cận được lượng vốn lưu động với mức lãi suất lý tưởng mà không cần bán đi tài sản đang nắm giữ.

Tìm hiểu chi tiết về Defily Lending tại: docs.defily.io/financial/lending

Leave a Reply

Your email address will not be published.