Categories
Thông báo

Công bố báo cáo bảo mật ứng dụng từ CyStack

Cystack RICE

Vừa qua, đội ngũ RICE và CyStack đã có thời gian hợp tác cùng nhau để thực hiện các công việc liên quan đến kiểm thử bảo mật ứng dụng RICE Wallet.

Sau quá trình phối hợp phân tích, dò quét an ninh (blackbox & whitebox) nhằm tìm kiếm lỗ hổng bảo mật, CyStack đánh giá RICE Wallet là ứng dụng có mức độ rủi ro thấp và hoàn toàn không có lỗ hổng bảo mật liên quan đến cơ chế lưu trữ Private Key. 

Phía đối tác đưa ra 3 phát hiện liên quan đến việc lỗi mã hóa (coding errors) và cấu hình (misconfigurations) của đội ngũ kỹ thuật có thể gây phát sinh vấn đề bảo mật, bao gồm 1 vấn đề rủi ro cao, 1 vấn đề rủi ro trung bình, 1 vấn đề không rủi ro.

Thông qua các đề xuất, khuyến nghị từ CyStack, hiện nay RICE đã khắc phục hoàn toàn các lỗi về bảo mật và phát hành bản cập nhật ứng dụng hoàn thiện trên App Store và Google Play. CyStack chính thức đưa ra Báo cáo bảo mật ứng dụng RICE Wallet.

Đây là một trong những việc làm quan trọng để chúng tôi đảm bảo với người dùng về sự an toàn, tính minh bạch khi lưu trữ tài sản tại RICE Wallet.

Xem thêm: 

Báo cáo bảo mật ứng dụng từ Verichains

Báo cáo bảo mật ứng dụng từ CertiK

Leave a Reply

Your email address will not be published.