Categories
Hướng dẫn Thông báo

Tích hợp mạng lưới: ONUS Chain Testnet

Được nghiên cứu và phát triển bởi ONUS Foundation, ONUS Chain là một mạng lưới blockchain được xây dựng nhằm khắc phục các trở ngại cho người dùng khi tiếp cận các dịch vụ phi tập trung.

Là một trong những đối tác chính, RICE Wallet sẽ là ví non-custodial chính thức trong hệ sinh thái ONUS Chain. Với việc ra mắt testnet, người dùng hiện đã có thể trải nghiệm ONUS Chain thông qua RICE Wallet mà không cần cài đặt mạng mỗi khi sử dụng cũng như được cập nhật sớm nhất các token và DApp trong hệ sinh thái ONUS.

Hướng dẫn trải nghiệm ONUS Chain Testnet

1. Gửi/nhận với ONUS Chain

Là một blockchain tương thích máy ảo Ethereum, thao tác gửi/nhận tài sản với ONUS Chain cũng giống như khi thực hiện trên mạng Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon,… Mọi người cần chuẩn bị một ít ONUS làm phí giao dịch trên mạng ONUS Chain.

2. Nhận ONUS Testnet từ ONUS Faucet

Trong giai đoạn testnet, mọi người có thể nhận ONUS coin miễn phí để dễ dàng trải nghiệm ONUS Chain cũng như truy cập các ứng dụng phi tập trung đang trong quá trình thử nghiệm.

Bước 1: Tại mạng ONUS Chain Testnet, chọn ONUS Faucet tại DApp nổi bật hoặc truy cập faucet.onuschain.io/

Bước 2: Nhập địa chỉ ví nhận ONUS coin. Chọn “Give me ONUS”

3. Trải nghiệm DApp trên ONUS Chain

Hiện nay MiaSwap – ứng dụng sàn phi tập trung đầu tiên trên ONUS Chain cũng đang trong giai đoạn testnet. Mọi người có thể trải nghiệm quy đổi, tham gia Farming pool hoặc tạo thanh khoản cùng MiaSwap với ONUS coin đã nhận từ ONUS Faucet.

Tìm hiểu thêm về ONUS Chain tại: onuschain.io

Leave a Reply

Your email address will not be published.