Categories
Sản phẩm

DeFi 101: Cụm từ khôi phục là gì?

Cụm từ khôi phục hay Recovery Phrase, Seed Phrase là một chuỗi các từ khóa được tạo ra khi người dùng thiết lập ví cá nhân, nhằm cung cấp quyền truy cập và bảo vệ ví cho người dùng. 

Cụm từ khôi phục có vai trò cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ ai sử dụng ví DeFi. Giống như khi mở “két sắt” phải cần đến chìa khóa hoặc mật mã, bạn bắt buộc phải nắm giữ cụm từ khôi phục thì mới có thể truy cập vào chiếc ví cá nhân lưu trữ tài sản Crypto của mình.

Lưu ý về Cụm từ khôi phục:

  • Người tạo ví cần lưu trữ cụm từ khôi phục tại một nơi an toàn ngay sau khi thiết lập ví. Ví của bạn có thể bị lấy hết tài sản nếu bất kỳ ai biết được cụm từ khôi phục này. Bạn cũng có thể bị mất quyền truy cập vào ví nếu không lưu lại cụm từ khôi phục.
  • Mỗi ví chỉ có một cụm từ khôi phục duy nhất, bao gồm các từ khóa được sắp xếp theo thứ tự mặc định. Nếu nhập sai vị trí của từ hoặc thiếu một trong các từ khóa, ví không thể truy cập.
  • Cụm từ khôi phục có thể bao gồm 12 hoặc 24 từ khóa, tùy vào yêu cầu của ví DeFi mà bạn sử dụng.

Sao lưu cụm từ khôi phục trên RICE Wallet

Là một ví phi tập trung, RICE Wallet hoàn toàn không thu thập thông tin và nắm giữ tài sản của người dùng. Vì vậy, khi tạo ví mới trên RICE Wallet, việc đầu tiên người dùng cần làm là lưu trữ và cất giữ cẩn thận cụm từ khôi phục của mình.

Các bước sao lưu cụm từ khôi phục như sau:

  • Tại bước đăng nhập lần đầu, chọn Tạo ví
  • Đặt tên bất kỳ cho ví và tạo mã pin để bảo vệ ví
  • Sau khi tạo ví, tại màn hình chính, chọn Sao lưu mật khẩu của bạn
  • Sao chép 12 từ khóa và lưu trữ cẩn thận như trên iCloud, các ứng dụng lưu trữ mật khẩu hoặc viết ra giấy và cất giữ ở nơi an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.