Categories
Uncategorized

DeFi 101: Yield Farming là gì?

Yield Farming (Khai thác lợi nhuận) là một khái niệm phổ biến trong DeFi, dùng để chỉ cách nhà đầu tư tối đa thu nhập thụ động dựa trên tài sản Crypto mà mình đang nắm giữ.

Tương tự như trong tài chính truyền thống: Nếu bạn có một khoản tiền nhàn rỗi, bạn có thể lựa chọn mang đi gửi tiết kiệm, cho vay lấy lãi hoặc đầu tư vào một lĩnh vực nhất định với mục tiêu tài sản của mình sẽ tăng lên. Trong thị trường tiền điện tử, Yield Farming chính là thuật ngữ được sử dụng để chỉ chung cho các hoạt động đó, nhưng tài sản ở đây được hiểu là coin hoặc token thay vì là tiền pháp định.

Yield Farming có 4 hình thức chính:

  • Liquidity Providing (Cung cấp thanh khoản): Người dùng nạp đồng thời 2 token vào Pool của sàn DEX và khóa chúng tại hợp đồng thông minh, nhằm duy trì khả năng giao dịch cho một cặp tài sản nhất định. Khi đó, người cung cấp thanh khoản sẽ được chia sẻ một phần phí giao dịch từ sàn và nhận token LP có thể mang đi Farming tại các Yield Aggregator để nhận thưởng.
  • Lending (Cho vay): Người dùng đang sở hữu token nhàn rỗi có thể đặt cọc tại các giao thức Lending DeFi như Aave, Venus nhằm tạo điều kiện cho người khác vay, từ đó nhận tiền lãi với một tỉ lệ nhất định từ tài sản đã cho vay.
  • Borrowing (Vay): Nhà đầu tư có thể thế chấp tài sản của mình để vay ra một lượng tài sản khác, sau đó sử dụng token đã vay để tiếp tục Farming tại các nền tảng Yield Aggregator.
  • Staking (Đặt cọc): Người dùng sẽ được nhận lãi cam kết theo cơ chế bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake) hoặc nhận lãi dựa trên số lượng token LP mà mình nhận được khi cung cấp thanh khoản.

Một số giao thức Yield Farming phổ biến có thể kể đến như Uniswap, PancakeSwap, Aave, Curve Finance, Venus…

Những thuật ngữ phổ biến trong Yield Farming

TVL: viết tắt của Total Value Locked – Tổng giá trị tài sản bị khóa. TVL dùng để nói về tổng khối lượng tiền điện tử được người dùng đặt cọc vào Liquidity Pool hoặc Staking Pool của một nền tảng DeFi nhất định. TVL có ý nghĩa tương tự như chỉ số tài sản được quản lý (AUM) trong tài chính truyền thống. Nền tảng DeFi nào có TVL càng cao thì càng được cho là uy tín.

APR: viết tắt của Annual Percentage Rate – Tỷ suất lợi nhuận tính theo năm. Ví dụ, dự án công bố APR của tính năng Farming là 10%, vậy khi gửi 100 đồng, sau 1 năm tài sản của bạn sẽ tăng lên 110 đồng.

APY: viết tắt của Annual Percentage Yield – Tỷ suất lợi nhuận trong một năm tính theo hình thức cộng dồn, tức tài sản của bạn sẽ tăng lên theo công thức lãi kép.

Tại phiên bản tiếp theo, RICE Wallet sẽ giới thiệu tới người dùng tính năng Đầu tư (Invest) – là tính năng mới hoàn toàn sẽ được triển khai trên ứng dụng RICE Wallet trong thời gian tới. Tại đó, người dùng có thể tham gia Yield Farming được tích hợp từ các giao thức Yield tổng hợp, với nhiều hình thức khác nhau như Staking, Farming, Liquidity Providing…

Leave a Reply

Your email address will not be published.