Categories
Thông báo

Pyramid (PYRA) đã có mặt trên RICE Wallet

Dự án Pyramid Walk-to-Earn đã chính thức hoàn tất IDO 12,500,000 PYRA trên nền tảng ONUS DeFi với tổng giá trị đặt mua PYRA tại 2 Pool đạt hơn 494,000 USDT. Vào 21h00 tối nay, người dùng có thể claim 20% số lượng token cho lần vesting đầu tiên và nhận đồng thời số lượng USDT còn dư sau khi đặt mua.

Để thuận tiện cho nhà đầu tư, từ 20h00 ngày 10/06 hôm nay, RICE chính thức mở giao dịch cho PYRA trên RICE Wallet – cùng thời điểm PYRA được mở quy đổi trên ONUS DeFi và sàn giao dịch PancakeSwap.

Các tính năng có thể sử dụng với PYRA trên RICE Wallet:

  • Lưu trữ PYRA tại RICE Wallet
  • Giao dịch gửi, nhận On-chain PYRA Token
  • Quy đổi trực tiếp PYRA với tất cả tài sản hiện có trên RICE Wallet
  • Theo dõi thông tin chi tiết về PYRA tại mục Thị trường

Hướng dẫn mua PYRA trên RICE Wallet

  • Tại màn hình chính, chọn mạng lưới BNB Smart Chain >> nhấp vào t​​ính năng Quy đổi.
  • Quy đổi từ một trong số những tài sản hiện có sang PYRA. Do được mở thanh khoản với cặp PYRA/BUSD trên PancakeSwap nên việc quy đổi t​ừ BUSD sẽ tối ưu chi phí hơn so với sử dụng tài sản khác.
  • Điều chỉnh độ trượt giá và phí gas mong muốn. Với PYRA token, độ trượt giá hợp lý để quy đổi thành công là từ 1-3%.
  • Vuốt lên để quy đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.