Categories
Sản phẩm Thông báo

Tích hợp kết nối: Tất cả mạng lưới

Là một ví Multi-chain hỗ trợ các loại tài sản số của nhiều mạng lưới khác nhau, RICE luôn hướng tới mục tiêu đơn giản hoá các trải nghiệm lưu trữ, theo dõi và quản lý tài sản cho người dùng. Sau thời gian nghiên cứu, đội ngũ RICE vui mừng giới thiệu tính năng kết nối Tất cả mạng lưới trên ứng dụng RICE Wallet.

Với tiện ích này, thay vì phải chuyển đổi giữa các mạng blockchain khác nhau như trước, người dùng RICE có thể theo dõi tất cả tài sản của mình tại các mạng lưới trên cùng một màn hình duy nhất.

**Mọi người vui lòng cập nhật RICE Wallet phiên bản 1.3.0 trên iOS và Android để trải nghiệm tính năng mới: ricewallet.io/apps

Lợi ích kết nối Tất cả mạng lưới

1. Theo dõi và quản lý toàn bộ tài sản

Thay vì phải chuyển đổi giữa các blockchain để theo dõi danh mục tài sản trên mạng lưới đó, giờ đây với lựa chọn “Tất cả mạng lưới”, bạn có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ tài sản của mình tại một màn hình duy nhất.

Đồng thời, bạn cũng có thể dễ dàng thêm một tài sản mới vào danh sách theo dõi của mình và ngược lại, ẩn bất kỳ tài sản nào thuộc các mạng đang được RICE hỗ trợ.

2. Cập nhật thị trường và quy đổi token tất cả mạng lưới

Nhờ việc hiển thị đồng thời tất cả các blockchain, người dùng có thể cùng lúc theo dõi thông tin biến động thị trường của tất cả các token đang được hỗ trợ trên RICE Wallet.

3. Truy cập tức thì hơn 2000 DApp chọn lọc

Khi lựa chọn hiển thị “Tất cả mạng lưới”, người dùng có thể dễ dàng tra cứu và truy cập tất cả hơn 2000 ứng dụng phi tập trung (DApp) hiện đang được tích hợp trên RICE Wallet.

Hướng dẫn chuyển đổi giữa các mạng lưới

Cách 1:

  • Tại màn hình chính, nhấn vào biểu tượng góc trái trên cùng.
  • Lựa chọn mạng lưới muốn sử dụng hoặc chọn Tất cả để hiển thị các mạng được hỗ trợ trên RICE Wallet.

Cách 2:

  • Tại màn hình chính, chọn Cài đặt và nhấn vào phần Mạng lưới.
  • Lựa chọn mạng lưới muốn sử dụng hoặc chọn Tất cả để hiển thị các mạng được hỗ trợ trên RICE Wallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.