Categories
Thông báo

Công bố báo cáo bảo mật ứng dụng từ CertiK

Báo cáo bảo mật ứng dụng từ CertiK

Vừa qua, RICE và CertiK đã công bố hợp tác chiến lược nhằm kiểm thử bảo mật (Audit) và kiểm định an toàn cho toàn bộ hệ thống ứng dụng RICE Wallet.

Sau quá trình làm việc liên tục để dò quét an ninh, cung cấp bài kiểm tra thâm nhập cũng như phát hiện các vấn đề liên quan đến bảo mật. Hiện nay, tất cả phát hiện về bảo mật do CertiK đưa ra đã được đội ngũ RICE khắc phục hoàn toàn. RICE và CertiK chính thức công bố Báo cáo kiểm thử bảo mật ứng dụng RICE Wallet:

Chi tiết báo cáo: https://bit.ly/RICE-Wallet-Audit-Report-by-CertiK

Cụ thể, theo đánh giá ban đầu từ CertiK, RICE Wallet là ứng dụng có mức độ rủi ro trung bình và hoàn toàn không có khả năng bị thâm nhập trực tiếp. Phía đối tác đưa ra 9 phát hiện liên quan đến an ninh (bao gồm: 4 vấn đề rủi ro trung bình, 2 vấn đề rủi ro thấp và 3 vấn đề không rủi ro), cùng các khuyến nghị để giải quyết. Đội ngũ RICE đã khắc phục triệt để 8 vấn đề và tiếp nhận 1 vấn đề không có phạm vi ảnh hưởng. 

Theo đánh giá cuối cùng, RICE Wallet hoàn toàn đạt tiêu chuẩn bảo mật của một ứng dụng tài chính phi tập trung để phát triển rộng rãi. 

Đây là một trong những việc làm quan trọng để chúng tôi đảm bảo với người dùng về sự an toàn, tính minh bạch khi lưu trữ tài sản tại RICE Wallet. Hiện nay, RICE đang tiếp tục hoàn thành xử lý các vấn đề do đối tác Cystack và Verichains đưa ra và sẽ công bố báo cáo tới người dùng trong thời gian sớm nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.