Categories
Thông báo

Mạng lưới mới trên RICE Wallet: Avalanche C-Chain

Avalanche là chain tiếp theo được RICE hỗ trợ sau Ethereum, BSC và Polygon. Hiện nay, mạng lưới đã được tích hợp thành công trên ví, người dùng vui lòng cập nhật phiên bản 1.0.6 để có thể giao dịch với Avalanche C-Chain Network:

Một số ưu điểm nổi bật của mạng lưới Avalanche:

  • Tốc độ nhanh: Tốc độ xử lý giao dịch của Avalanche chỉ tính bằng giây.
  • Chi phí thấp: Phí gas trả cho mạng Avalanche thấp hơn nhiều so với Ethereum.
  • Khả năng mở rộng và tính phi tập trung: Avalanche có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây (~4500 giao dịch) và tương thích cho hơn 1000 validators mà không giảm hiệu năng.
  • Tính bảo mật và an toàn cao.

Giới thiệu về Avalanche

Avalanche là một Smart Contract Platform mã nguồn mở, cho phép triển khai các ứng dụng, sản phẩm tài chính, tài sản số và các blockchain có tính phi tập trung cao và có khả năng tương tác với nhau. Avalanche được tạo ra từ 3 mạng blockchain chính: X-Chain, C-Chain và P-Chain. Trong đó, X-Chain được sử dụng để quản lý tài sản, C-Chain để tạo hợp đồng thông minh và P-Chain đóng vai trò điều phối các trình xác thực. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.