Categories
Thông báo

Nhận NFT miễn phí cùng Arbitrum Odyssey (Tuần 1)

Trong bản cập nhật mới nhất, RICE Wallet đã bổ sung mạng lưới Arbitrum, hỗ trợ người dùng giao dịch tài sản trong Arbitrum Mainnet và tích hợp các DApp được xây dựng trên mạng lưới này.

Nhằm giúp mọi người có hội tiếp cận và trải nghiệm dễ dàng, Arbitrum Odyssey – một chương trình kéo dài 8 tuần được tổ chức. Mỗi tuần mọi người có thể kiếm được NFT bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Tổng cộng có 15 NFT Phần thưởng nhiệm vụ, nắm giữ 12 trong số đó sẽ đủ điều kiện nhận NFT Phần thưởng cuối cùng.

Arbitrum Odyssey tuần đầu tiên bắt đầu với Bridge Week.

  •  Nhiệm vụ: Chuyển đổi token ETH ít nhất một lần tới mạng Arbitrum với DApp chuyển đổi bất kỳ dưới đây để thu thập các NFT miễn phí
  • Thời hạn: 23:59 ngày 27 tháng 6
  • Nhận thưởng tại Project Galaxy DApp

Danh sách DApp chuyển đổi hợp lệ:

1. The Boring DAO oPortal

2. Connext

3. Hop Protocol

4. Celer Bridge

5. Composable Finance

6. Li.Fi

7. DeGate

8. Multichain

9. Across V2

10. Rubic

11. VarenX

12. DeBridge

13. Bungee

14. Router Rrotocol

15. Rango

16. Hashflow

Hướng dẫn sử dụng Cross-chain Bridge DApp tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.